Over Stichting Studiefonds Jamaica

Over ons

De stichting draagt Jamaica een warm hart toe. Na vele bezoeken aan het eiland en veel contact met de bewoners werd het bestuurders Marion en Wilfried steeds duidelijker: de kansen om op het eiland een volwaardige studie te volgen zijn ongelijk. Jong talent kent er geen toekomst, of krijgen geen kansen om zich te ontplooien. Daar moest iets aan gedaan worden.

Missie

Iedereen een toekomst bieden waar hij of zij recht op heeft. Daar waar ze in hun moederland geen kansen hebben op goed onderwijs en een stabiele toekomst, willen wij hen dat wel bieden.

Visie

Wij vinden dat iedereen op de wereld kans moet hebben om zichzelf te ontwikkelen en daar keuzes in moet kunnen maken. Door opleidingen te financieren van Jamaicaanse jongeren, krijgen zij de mogelijkheid om te studeren in Nederland. 

 

Minstens 1 student per jaar

In de komende vier jaar zullen we minstens één student financieel ondersteunen om een hbo-studie in Nederland te kunnen volgen.

Opstellen overeenkomst

. Wij stellen met de betrokken student een overeenkomst op, waardoor hij zich verantwoordelijk verklaart voor een zo goed mogelijke prestatie

Lokale kennisoverdracht

We houden ons actief bezig met het lokaal kennis overdragen, om zo ook jonge mensen de kans te geven ook binnen Jamaica te ontwikkelen.

Hoe we dat gaan doen?

Door kwantitatief en kwalitatief hulp te bieden zodat verder leren in theorie en praktijk, in binnen- of buitenland mogelijk wordt.  

Door het beschikbaar stellen van kapitaal en kennis willen we een bijdrage leveren aan het vergroten van kansen voor kinderen, jongvolwassen en adolescenten op scholing, studie en deskundige begeleiding. Op deze manier willen we zoveel als mogelijk jonge talenten de kans geven om in of buiten hun geboorteland voor een vak te kunnen leren wat in Jamaica onder hun gebruikelijke leef- en economische omstandigheden niet mogelijk zou zijn.